Büro- und Kontierservice
de Jong GmbH

Blomberger Str. 25
32756 Detmold

Fon+49 5231 305 23 13
Fax+49 5231 305 23 14

Über uns

Nadine de Jong - Ansprechpartnerbild

Nadine de Jong
E-Mail: N.deJong@Buchhaltung-Detmold.de

Michèle Lehbrink - Ansprechpartnerbild

Michèle Lehbrink
E-Mail: M.Lehbrink@Buchhaltung-Detmold.de

Vanessa Nelges - Ansprechpartnerbild

Vanessa Nelges
E-Mail: V.Nelges@Buchhaltung-Detmold.de

Aktuelle Lohn-News
Aktuelle Steuer-News

Büro- und Kontierservice
de Jong GmbH

Blomberger Str. 25
32756 Detmold

Fon+49 5231 305 23 13
Fax+49 5231 305 23 14